Boka din semesterlägenhet i Köbenhamn
SV
Näringsliv i Köpenhamn

Universitet

I Köpenhamn finns en rad universitet och högre utbildningsinstitutioner. Köpenhamns universitet invigdes år 1479 och har en rad avdelningar och fakulteter spridda i Indre by och resten av Köpenhamn. Det är det största och äldsta universitetet i Danmark och ett av de äldsta universiteten i Norden. I Ørestaden ligger IT-universitetet, som är ett oberoende och mycket internationellt inriktat universitet. IT-universitetet öppnade år 1999 och ligger i dag bredvid Köpenhamns universitets humanistiska avdelning i Ørestaden på Vestamager. Copenhagen Business School ligger i Frederiksberg. Skolan erbjuder en lång rad Dansk- och engelskspråkliga utbildningar på bachelor- och kandidatnivå samt en rad MBA-program. I Roskilde, omkring 35 km från Köpenhamn ligger Roskilde Universitets Center (RUC) där många Köpenhamnare studerar humaniora, sociologi och naturvetenskap.